JUNGIANSK

drømmeanalyse og samtaleterapi


Jungiansk drømmeanalyse og samtaleterapi kan være berigende, hvis


 • Du vil udvikle din personlighed
 • Du indimellem føler dig utilfreds og ude af balance
 • Du er interesseret i din indre verden
 • Du er nysgerrig omkring dine drømme
 • Du vil udtrykke dig kreativt


Jungiansk drømmeanalyse og samtaleterapi kan være helende, hvis du oplever:

 • sorg
 • angst
 • stress
 • ensomhed
 • problemer med familien eller i parforhold
 • indre tomhed


At føle sig udfordret eller utilfreds i sit liv, kan betyde, at man er klar til at udvikle sig og har behov for forandring, jungiansk terapi kan støtte én i den  proces.
Jungiansk psykologi


Jungiansk psykologi, også kaldet analytisk psykologi, er en retning indenfor dybdepsykologien og psykoanalysen, der er udviklet af den schweiziske læge, psykiater og psykoterapeut C. G. Jung.


Psykoterapi er en overordnet paraplyterm for mange forskellige terapeutiske retninger. Interessen for uddannelsen på Jung-Instituttet har de seneste år været stor, og flere ønsker at gå i jungiansk terapi. Jungiansk psykoterapi er én måde at arbejde med sig selv på, hvor der er fokus på samtalen i kombination med symbolsk materiale, der giver adgang til dine ubevidste mønstre. Der bliver i relationen mellem terapeuten og dig skabt et trygt rum, hvor du kan gå i dialog med det ubevidste i dig selv. Dialogen tager udgangspunkt i, hvad der sker her og nu i dit liv. Derfra kommer vi ind til din personlige historie. Jungiansk psykoterapi har fokus på at forstå dig selv og på at skabe mening i dit liv på et dybt plan. Dette gøres via samtalen, typisk inddrages drømme eller andre symbolske og kreative udtryk. 

Det er muligt at inddrage egne kunstværker i processen, det kan fx være maleri eller digte eller musik. I Jungiansk terapi taler vi om det kreative selv, der har sit udspring i det ubevidste. Alle mennesker er kreative, på den måde at vi bevidst eller ubevidst skaber vores liv ud fra det, vi tænker og forestiller os om os selv og andre. I det ubevidste og i det kreative selv ligger et stort potentiale til at hele og udfolde det liv, du ønsker. Yderligere beskrivelse af jungiansk psykologi kan du finde her:
C.G. Jung i Danmark.Jungiansk drømmeanalyse og samtaleterapi hos mig


Selve terapien finder sted i centrum af København, i Psykologihuset Viventi, Ny Vestergade 17, 3tv, Khb K. Der er også mulighed for sessioner online. Jeg taler engelsk og dansk flydende, og forstår svensk og norsk.

Rammen omkring terapien er på 60 minutter, terapien starter med en lille kort fordybelse, hvor du lander i nuet, og afslutter med en kort fordybelse.


Vi tager udgangspunkt i samtaleterapi og drømmeanalyse. I terapien vil der også indgå aktiv imagination, fantasier og symbolsk brug af eventyr eller myter. Jungiansk terapi arbejder ofte kreativt med henblik på at give næring til den kreative psyke. Det bedste udbytte af terapien sker over længere tid, og ved regelmæssige sessioner. Du kan dog sagtens få meget ud af mindre forløb, og eller holde pauser, da hvert forløb har sin egen vej.


Jeg har tavshedspligt.

Jeg overholder Etikreglerne som beskrevet af Dansk Selskab for Analytisk Psykologi.

For at følge Dataloven af 25. maj 2018 indhentes samtykke til opbevaring af data ved opstart af terapiforløb.